UMMATUN WAHIDA
وَ اِنَّ ہٰذِہٖۤ اُمَّتُکُمۡ اُمَّۃً وَّاحِدَۃً وَّ اَنَا رَبُّکُمۡ فَاتَّقُوۡنِ ۵۲﴾
Wa-inna hathihi ommatukum ommatan wahidatan waana rabbukum faittaqooni

En voorwaar, deze godsdienst (de Islam) is jullie godsdienst, de enigste. En Ik ben jullie Heer, vreest Mij daarom.
{Qs al Muminun ayah 52}

UMMATUN WAHIDA

Wa-inna hathihi ommatukum UMMATUN WAHIDATAN waana rabbukum faittaqooni En voorwaar, deze godsdienst (de Islam) is jullie godsdienst, de enigste. En Ik ben jullie Heer, vreest Mij daarom.
 
IndexZoekenRegistrerenInloggen

Deel | 
 

 De Drie Fundamenten; Al-Usool At-Thalatha

Ga naar beneden 
AuteurBericht
Ummatun_wahida
Admin
avatar

Aantal berichten : 419
Registratiedatum : 09-12-12

BerichtOnderwerp: De Drie Fundamenten; Al-Usool At-Thalatha   wo dec 19, 2012 5:02 am


De Drie Fundamenten; Al-Usool At-ThalathaDoor Sheikh Aboe Mohammad Al-Maqdisi فك الله أسره

Moge Allah’s vrede en zegeningen met Zijn boodschapper, diens huishouden en metgezellen zijn tot de Dag des Oordeels. De beste toespraak is het boek van Allah en de beste Leiding is de Leiding van Mohammad [صلى الله عليه وسلم] en de slechtste zaken zijn de innovaties en elke innovatie is een misleiding.

Alle lof zijn aan Allah [سبحانه وتعالى] die zei:

“Iedere ziel zal de dood proeven en voorwaar: pas op de Dag der Opstanding zullen jullie je beloning volledig ontvangen, en slechts degene die van de Hel weggehouden wordt en het Paradijs binnengeleid wordt heeft waarlijk succes en het wereldse leven is slechts een misleidende genieting.” [Soerah Ali-‘Imraan: 185]

En moge de Vrede en Zegeningen zijn met het zegel der Profeten Mohammad [صلى الله عليه وسلم] die heeft gezegd:

“Drie zaken volgen een dode persoon: Zijn familieleden, zijn eigendommen en zijn handelingen. Twee van deze zullen terugkeren, en één zal bij hem blijven. De mensen en de eigendommen zullen terugkeren, en zijn daden zullen blijven bij hem.” [Sahih Al-Boekhari 8/521, en ook in Moeslim]

Dus hier, mijn broeders, is de herinnering aan het Hiernamaals. Dit is de locatie van herinnering aan het verrichten van goede daden, en het voorbereiden voor de Dag van Ontmoeting [met jouw Heer]. De dode persoon wordt gevraagd, in de eerste fase van de fases van het Hiernamaals. Hij wordt gevraagd over drie [zaken]. Dit is wat onze geleerden hebben genoemd als ‘De Drie Fundamentele grondbeginselen’.

Hij zal worden gevraagd, en beproefd en getest. Dus degene die werkelijk verheugd is, is hij die succes en leiding krijgt van Allah [سبحانه وتعالى] om deze vragen juist en correct te beantwoorden. En degene die ellendig is, is hij die wordt beproefd, en faalt om het juiste en correcte antwoord te geven.

Weet mijn broeders, weet, moge Allah [سبحانه وتعالى] jullie belonen, dat succes en juistheid in het correct antwoorden niet komt van memorisatie. Want vele Koefaar [ongelovigen] kennen deze informatie, en vele Moertaddeen [afvalligen] die claimen Moslims te zijn kennen het ook. En velen van hen die deze Religie bestrijden kennen deze antwoorden ook. Succes en juistheid in het correct antwoorden van deze vragen, om tot het pad te komen van de verheugden, is om deze Drie Principes te leven.

Deze drie principes is; om gevraagd te worden over jouw Religie, jouw Profeet, en jouw Heer. Allereerst wordt je gevraagd wie je Heer is. Ieder van ons weet dat onze Heer Allah [سبحانه وتعالى] is. En ieder van ons zal deze vraag beantwoorden indien het hem wordt gevraagd in dit wereldse. Maar zal Allah [سبحانه وتعالى] een persoon dit succes ook geven in het graf? Zal Allah [سبحانه وتعالى] hem het succes geven om deze vragen correct te beantwoorden? Deze vragen die ons nu gemakkelijk lijken, wanneer men zijn leven leeft ver van Allah [سبحانه وتعالى].

Zal hij dit succes worden gegeven als hij hoorde dat Allah werd beledigd, de Religie van Allah werd misbruikt, en Allah en Zijn Boodschapper [صلى الله عليه وسلم] werden bestreden, terwijl hij dit negeerde? En hij verdedigde de Shari’ah en de Religie van Allah [سبحانه وتعالى] totaal niet?

Zal hij het succes worden gegeven wanneer hij zijn leven leeft en sterft, en hij bad niet tot Allah, noch heeft hij ooit geknield of gebogen tot Allah, en zijn gezicht is nooit veranderd van kleur [uit woede] omwille van de Religie van Allah, en zijn hart werd nooit geroerd voor de heilige aangelegenheden van Allah die dag en nacht werden geschonden? Zal hij dan het succes gegeven worden om te zeggen: “Mijn Heer is Allaah [سبحانه وتعالى]”?!

Om Allah [سبحانه وتعالى] tot jouw Heer te maken, dien je boos te worden omwille van Allah, meer dan dat je boos wordt omwille van jezelf, je familie, je kinderen, je partner en je ouders. Onder ons, of beter gezegd; vele mensen. Ik zoek toevlucht tot Allah dat het onder ons is. Vele mensen, als zijn vader of moeder wordt beledigd, dan veranderd zijn gezicht van kleur, hij wordt woedend en wordt gek. Maar wanneer hij hoort dat Allah [سبحانه وتعالى] wordt beledigd, of de Religie wordt beledigd, en het bespotten van de Religie en het bespotten van de Profeet, en dit is de tijd waarin we leven dat de nobele Boodschapper wordt belachelijk gemaakt, dan doet hij niks! Hij besteedt zijn leven in spel en amusement, en zo iemand is niet wie het succes wordt gegeven door Allah [سبحانه وتعالى] om de correcte antwoorden te geven op deze drie vragen, de drie fundamentele grondbeginselen.

Wie is je heer? Om Allah tot jouw Heer te maken, dien je te leven voor de Religie van Allah, en te sterven voor de Religie van Allah [سبحانه وتعالى].

“Zeg: “Voorwaar, mijn Salaat [gebed], mijn aanbidding, mijn leven en mijn sterven zijn opgedragen aan Allaah, Heer der Werelden. Hij heeft geen deelgenoten, en dat is mij bevolen [te verkondigen]. En ik ben de eerste van de Moslims.” [Soerat Al-An’aam: 162-163]

Om te kunnen zeggen, ‘mijn Religie is de Islam’, dien je te leven voor de Islam, en te sterven voor de Islam. Leef niet voor Nationalisme, Democratie, en Valsheid of voor deze Tawagheet. Leef voor de Religie van Allah [سبحانه وتعالى], en je zal succes worden gegeven om te zeggen ‘mijn Religie is Al-Islaam’.

Leef volgens de Leiding van de uitverkorene Mohammad [صلى الله عليه وسلم]. Volg zijn Soenna, volg zijn leiding, volg zijn levenwijze, en je zal succes worden gegeven om te zeggen ‘Mohammad is de Boodschapper van Allah’. Je dient deze Drie Fundamenten te praktiseren in je leven opdat Allah [صلى الله عليه وسلم] jou succes geeft oh broeders, om deze vragen correct te beantwoorden in het graf!

De kwestie gaat niet om het memoriseren van de antwoorden, maar de kwestie is het leven ervan, en het implementeren ervan in je dagelijks leven. Je gezicht verkleurt en je wordt boos omwille van de Religie van Allah, en je toont liefde omwille van Allah, en haat omwille van Allah. Spendeer omwille van Allah, en behoud voor de zaak van Allah, toon verbetering en vooruitgang omwille van Hem, want de Religie van Allah voer je het gehele leven en dood uit. Je leeft voor Allah en sterft voor Allah [سبحانه وتعالى].

Tawheed van Allah [سبحانه وتعالى] is ons streven in het begin en op het eind. Zodra je deze Religie binnentreedt, treedt je binnen met ‘La ilaaha illa Allah’ [Er is geen ware godheid dan Allah], en als je tot de verheugden wil behoren dan moet je het leven eindigen met ‘La ilaaha illa Allah’ zoals blijkt uit de Hadieth:

“Wiens laatste woorden zijn ‘La ilaaha illa Allah’ zal het Paradijs betreden.” [Al-Hakim 1/351 en hij noemde het authentiek en Ad-Dhahabi was het hiermee eens & Aboe Dawoed 3116]

Dus de Tawheed van Allah [سبحانه وتعالى] is niet enkel het eerste. Het is het Eerste en het Laatste. Tawheed is het eerste en het laatste, en de Religie van Allah is het eerste en het laatste en niet deze moderne termen waar de mensen tegenwoordig over spreken “Jordanië is het eerst, Syrië is het eerst, VAE is het eerst”. Dit alles is valsheid waarmee ze het verstand van mensen voor de gek houden, verlaat het! Gooi het achter je en maak de Tawheed het Eerste en het Laatste, als je veiligheid en vreugde wil in het graf.

Indien je deze drie vragen correct wil beantwoorden dan dien je ervoor te leven. Leef voor het verheffen van ‘La ilaaha illa Allah’ en voor de overwinning van de Religie van Allah [سبحانه وتعالى], en leef volgens de Soenna en leiding van de Profeet [صلى الله عليه وسلم] of anders, Wallah, dit leven heeft geen waarde, als we de Religie van Allah beledigd laten worden in deze tijd en we laten de Boodschapper [صلى الله عليه وسلم] beledigd worden, en onze gezichten veranderen niet en we offeren niks voor de Religie van Allah [سبحانه وتعالى]. Wallaahi de Hadieth van de Profeet [صلى الله عليه وسلم] geldt voor ons toen hij zei:

“Het uur zal niet komen, totdat een persoon een graf passeert en zegt: ‘ik wens dat ik in zijn plaats was.’” [Al-Boekhaarie 9/231]


Wallaahi, het binnenste van de aarde is beter geworden dan de buitenkant [het oppervlakte] als we stil zijn wanneer de Profeet [صلى الله عليه وسلم] wordt beledigd, en als we stil zijn over het verlaten van het vestigen van het Boek van Allah en als we stil zijn over het bespotten van de Religie van Allah voor onze neus. We moeten, oh broeder, Ware Zonen van de Religie zijn. We moeten Ware aanbidders van Allah zijn, onze gezichten moeten verkleuren en we moeten boos worden voor de Religie van Allah en we moeten enkel hen dicht bij ons brengen die geloven in Allah. En we vernederen degene die de Religie van Allah haat, en die de Religie van Allah beledigd, zelfs als hij het meest dichtbij ons is. Deze mijlpalen zijn de grootste mijlpalen van deze Religie mijn broeders. De mijlpalen van Al-Wala wal-Baraa [liefde en haat omwille van Allah], het sterkste handvat van Iman [geloof].

Iman heeft handvaten. Dit houdt de handvaten in waar de mensen aan vasthouden. En er zijn mensen die vasthouden aan het handvat van de Sunnan [vrijwillige daden] terwijl ze het meest betrouwbare handvat laten.

Dit meest betrouwbare handvat, de krachtigste handvat van Iman, liefde omwille van Allah en haat omwille van Allah, bondgenootschap omwille van Allah en vijandschap omwille van Allah [سبحانه وتعالى].

Wie zijn jou vrienden? Wie zijn degene van wie jij houdt? Wie zijn jou beschermers? Wie breng je hecht tot je? Met wie verenig je? Wie help je? En vraag jezelf af over deze vragen. Ga bij jezelf na ! Kijk wie je toereikt, en van wie je onthoudt. Want je toereiken, je liefde, je onthouden, je hechtheid en je afstandigheid zou enkel moeten omwille voor Allah [سبحانه وتعالى]. En de mensen die het dichtst bij je zijn, horen zij te zijn die de overwinning geven aan deze Religie en hen die van deze Religie houden, en zij die de Religie opvolgen. En het verst van je zijn de vijanden van deze Religie, zij die deze Religie bestrijden, zelfs als het je meest naaste familielid is.

Laat geen andere verhouding, zoals die van familie, of van naburigheid, of van nationalisme en patriottisme, je verhouding zijn boven de verhouding van je geloofsleer en Religie. Er is geen verhouding boven de verhouding van je geloofsleer.

En bedenk je de Boodschappers van Allah [سبحانه وتعالى], de vriendelijksten der schepping, bedenk je hun situaties. Hoe zijn Religie, en hoe zijn geloofsleer, heeft gescheiden tussen een man en zijn zoon, en één van de beste voorbeelden is het voorbeeld van de Profeet Noeh [عليه السلام]. Toen Allah [سبحانه وتعالى] tegen hem zei over zijn zoon:

“O Noeh, voorwaar, hij behoort niet tot jouw familie, voorwaar, het is geen rechtschapen daad” [Soerat 11: 46]


De Drie Fundamenten, en onze geleerden hebben dit zo genoemd omdat dit de grootste Fundamenten zijn, om te voldoen aan de Tawheed van Allah en het volgen van de Religie van Allah op de manier die Allah [سبحانه وتعالى] Pleziert en Tevreden stelt, en om de Profeet [صلى الله عليه وسلم] te volgen en hem een rolmodel te maken en om zijn manieren en leefwijze over te nemen.

Dit zijn de Drie die we werkelijk moeten praktiseren in dit leven, zodat Allah [سبحانه وتعالى] ons het succes kan geven, om ons te maken van hen die verheugd zijn in het graf. En zodat we niet spijt krijgen op het moment dat spijt ons niet van nut zal zijn. Ik vraag Allah [سبحانه وتعالى] dat Hij onze levenden en doden vergeeft, degenen die afwezig zijn, onze mannen en vrouwen en moge de Vrede en Zegeningen zijn met Mohammad, zijn huishouden en zijn metgezellen. Wal-Hamdoelillaahi Rabbil-’Aalamien.

Terug naar boven Ga naar beneden
Profiel bekijken http://ummatun-wahida.1forum.biz
 
De Drie Fundamenten; Al-Usool At-Thalatha
Terug naar boven 
Pagina 1 van 1

Permissies van dit forum:Je mag geen reacties plaatsen in dit subforum
UMMATUN WAHIDA :: Tawhied :: Tawhied &Shirk-
Ga naar: