UMMATUN WAHIDA
وَ اِنَّ ہٰذِہٖۤ اُمَّتُکُمۡ اُمَّۃً وَّاحِدَۃً وَّ اَنَا رَبُّکُمۡ فَاتَّقُوۡنِ ۵۲﴾
Wa-inna hathihi ommatukum ommatan wahidatan waana rabbukum faittaqooni

En voorwaar, deze godsdienst (de Islam) is jullie godsdienst, de enigste. En Ik ben jullie Heer, vreest Mij daarom.
{Qs al Muminun ayah 52}

UMMATUN WAHIDA

Wa-inna hathihi ommatukum UMMATUN WAHIDATAN waana rabbukum faittaqooni En voorwaar, deze godsdienst (de Islam) is jullie godsdienst, de enigste. En Ik ben jullie Heer, vreest Mij daarom.
 
IndexZoekenRegistrerenInloggen

Deel | 
 

 De 10 vernietigers van de Shahada- Nawaqidul-Islam

Ga naar beneden 
AuteurBericht
Ummatun_wahida
Admin
avatar

Aantal berichten : 419
Registratiedatum : 09-12-12

BerichtOnderwerp: De 10 vernietigers van de Shahada- Nawaqidul-Islam   wo dec 19, 2012 5:53 am

De Tien zaken die de Islam van een Moslim te niet doen


Moge Allah’s vrede en zegeningen met Zijn boodschapper, diens huishouden en metgezellen zijn tot de Dag des Oordeels. Weet, moge Allah’s genade met je zijn, dat Allah [سبحانه وتعالى] het zeer duidelijk heeft gemaakt dat de mensheid de islam moet volgen, hieraan vast moet houden, en afstand moet nemen van al datgene wat hier tegenin gaat. De verklaring: “Er is geen god dan Allah” is niet alleen een verwerping van alles valse goden en een bevestiging van de aanbidding van Allah [سبحانه وتعالى] alleen, maar het vereist het totale afstand nemen van iedere vorm van aanbidding gericht tot een valse god. Allah [سبحانه وتعالى] heeft gezegd:

“Er is geen dwang in de godsdienst. Voorzeker, het juiste pad is van dwaling onderscheiden, derhalve hij die de Taghoot [valse godheden*] verloochent en in Allah gelooft heeft een waarheidsgetrouw houvast gegrepen dat onbreekbaar is. En Allah is de Alhorende, de Alwetende.” [Soerat Al-Baqarah: 256]

[* Dit betekent alles en iedereen dat naast Allah wordt aanbeden zoals bijvoorbeeld Iblies [satan], stenen, engelen, mensen [zoals profeten, boodschapper, bekendheden], heilige, graven, leiders enz. Lees Kitab ul Tawheed van Sheikh Mohammad ibnu Abdul-Wahab om meer te weten te komen over Taghoot]. Meer nog dan dit, de verklaring “Mohammed is de boodschapper en dienaar van Allah” vereist het geloof dat Mohammed [صلى الله عليه وسلم], gevolgd en gehoorzaamd moet worden, omdat Allah [سبحانه وتعالى] in de Koran heeft bepaald:

“En wat de boodschapper [Mohammed] jullie ook geeft, neem het en wat hij jullie ook verbiedt, onthoud jullie daarvan. En vrees Allah, zeker Allah is streng in het straffen.” [Soerat Al-Hasjr: 7]

Alle manieren en methodes die voor een Moslim noodzakelijk zijn om de verklaring van Tawheed [Eénheid] te verwezenlijken worden uitgelegd in de Koran door de profeet Mohammed [صلى الله عليه وسلم]. Allah [سبحانه وتعالى] en Zijn boodschapper [صلى الله عليه وسلم], waarschuwden dat er wegen zijn die leiden tot Shirk [afgoderij], Koefr [ongeloof], en verwerping van het geloof. Een Moslim moet zeer veel kennis hebben over Tawheed zodat hij zich niet inlaat met opvattingen en toepassingen die de essentie van Tawheed tegenspreken. De meest gevaarlijke en wijd open bestaande wegen die afbreuk doen aan Tawheed zijn:

Terug naar boven Ga naar beneden
Profiel bekijken http://ummatun-wahida.1forum.biz
Ummatun_wahida
Admin
avatar

Aantal berichten : 419
Registratiedatum : 09-12-12

BerichtOnderwerp: Re: De 10 vernietigers van de Shahada- Nawaqidul-Islam   wo dec 19, 2012 5:56 am


1. Shirk in het aanbidden van Allah [سبحانه وتعالى]. [Het aanbidden van iets/iemand naast Allah]:
Allah [سبحانه وتعالى] zegt:

“Waarlijk, Allah vergeeft niet (de zonde van) het aanbidden van partners naast Hem, maar Hij zal zonden anders dan deze vergeven aan wie Hij wil.” [Soerat An-Nisa: 116]

Ook zegt Allah [سبحانه وتعالى]:

“Waarlijk, voor hem die partners aanbidt naast Allah, heeft Allah het Paradijs verboden, en het Vuur zal zijn verblijfplaats zijn.” [Soerat Al-Ma’eda: 72]

Terug naar boven Ga naar beneden
Profiel bekijken http://ummatun-wahida.1forum.biz
Ummatun_wahida
Admin
avatar

Aantal berichten : 419
Registratiedatum : 09-12-12

BerichtOnderwerp: Re: De 10 vernietigers van de Shahada- Nawaqidul-Islam   wo dec 19, 2012 6:01 am


2. Het plaatsen van bemiddelaars tussen een persoon en Allah [سبحانه وتعالى]:Hen aanroepen, hun bemiddeling vragen, en het vertrouwen stellen in hen. Zij die dit doen nemen “partners” naast Allah [سبحانه وتعالى], en dat is Shirk. Allah [سبحانه وتعالى] zegt:

“Plaats dan geen gelijken naast Allah [in aanbidding] terwijl jullie weten [dat Hij alleen het recht heeft aanbeden te worden].” [Soerat Al-Baqarah: 22]

De profeet [صلى الله عليه وسلم] vrede zij met hem werd gevraagd: “Welke zonde is het ergst?” Hij vrede zei met hem zei:

“Dat je gelijken plaats naast Allah [ondanks het feit] dat Hij jou heeft geschapen.” [Sahih Al-Boekhari & Moeslim]

Ook zegt Allah [سبحانه وتعالى]:

“En roep naast Allah niet datgene aan dat jou noch kan bevoordelen noch schaden. En als je dat toch doet, dan zal je zeker tot de Dhalimeen [polytheïsten en zij die kwaad doen] behoren.” [Soerat Yoenoes: 106]

Terug naar boven Ga naar beneden
Profiel bekijken http://ummatun-wahida.1forum.biz
Ummatun_wahida
Admin
avatar

Aantal berichten : 419
Registratiedatum : 09-12-12

BerichtOnderwerp: Re: De 10 vernietigers van de Shahada- Nawaqidul-Islam   wo dec 19, 2012 6:05 am

3. Zij die niet geloven dat de Moeshrikeen en Koefaar ongelovigen zijn, of twijfelen over hun ongeloof, of het ongeloof van de Koefaar verdedigen en rechtzetten zijn zelf Koefaar:Dit is één van de grootste tegenstellingen tot Tawheed. Vele Moslims zijn onwillig [en velen voelen zich beschaamd] om het woord Koefaar te zeggen, een ongelovige aan te duiden, of hun verrichtingen van Shirk en Koefr naar voren te brengen. Sommigen zelfs, kijken naar de Koefaar met een grote mate van bewondering, angst en gehoorzaamheid. Zij hebben een minderwaardigheidscomplex dat hen ertoe leidt blinde volgelingen en verdedigers van de Koefaar en hun wegen te zijn. Allah [سبحانه وتعالى] zegt:

“En als iemand van jullie hen tot Auwliyaah (vrienden, beschermers, helpers, enz.) neemt, is zeker zelf één van hen.” [Soerat Al-Maa’eda: 51]

De positie van een Moslim ten aanzien van deze aangelegenheden moet er een zijn die afstand neemt van Koefr en Shirk, maar die liefde betoond aan Allah [سبحانه وتعالى], Zijn profeet [صلى الله عليه وسلم] en de gelovigen:

“Laat de gelovigen geen ongelovigen als Auwliyaah verkiezen boven de gelovigen, en wie dat doet zal op geen enkele wijze worden geholpen door Allah, behalve als jullie gevaar van hen vrezen. En Allah waarschuwt jullie voor Hemzelf [Zijn Straf], en tot Allah is de uiteindelijke terugkeer.” [Soerat Ali-‘Imraan: 28]

Terug naar boven Ga naar beneden
Profiel bekijken http://ummatun-wahida.1forum.biz
Ummatun_wahida
Admin
avatar

Aantal berichten : 419
Registratiedatum : 09-12-12

BerichtOnderwerp: Re: De 10 vernietigers van de Shahada- Nawaqidul-Islam   wo dec 19, 2012 6:21 am

4. Zij die geloven dat leiding door iemand anders dan de profeet Mohammed [صلى الله عليه وسلم] beter is, of dat de voorschriften door iemand anders dan de voorschriften van Mohammed [صلى الله عليه وسلم] beter zijn, zij zijn Koefaar:De voorschriften van Mohammed [صلى الله عليه وسلم] zijn de voorschriften van Allah [سبحانه وتعالى]. Allah [سبحانه وتعالى] zegt:

“Maar nee, bij jouw Rabb, zij kunnen geen geloof hebben totdat zij jou (Mohammed vzmh) tot rechter maken over al hun geschillen, en in hunzelf geen verzet vinden aangaande hetgeen jij oordeelt, en deze accepteren met volledige onderwerping.” [Soerat An-Nisaa: 65]
Terug naar boven Ga naar beneden
Profiel bekijken http://ummatun-wahida.1forum.biz
Ummatun_wahida
Admin
avatar

Aantal berichten : 419
Registratiedatum : 09-12-12

BerichtOnderwerp: Re: De 10 vernietigers van de Shahada- Nawaqidul-Islam   wo dec 19, 2012 6:24 am5. Degene die een gebod of iets van de boodschap van de profeet vrede zij met hem haat, hoewel hij het mogelijkerwijs wel praktiseert, wordt een Kaafir:

Allah [سبحانه وتعالى] zegt:

“Dat is omdat zij hetgeen Allah heeft geopenbaard [De Koran, Islamitische Wetten, Shari’ah, etc.] haten, daarom maakte Hij hun werken vruchteloos.” [Soerat Mohammed: 9]
Terug naar boven Ga naar beneden
Profiel bekijken http://ummatun-wahida.1forum.biz
Ummatun_wahida
Admin
avatar

Aantal berichten : 419
Registratiedatum : 09-12-12

BerichtOnderwerp: Re: De 10 vernietigers van de Shahada- Nawaqidul-Islam   wo dec 19, 2012 6:32 am


6. Iedere persoon die spot drijft met een gedeelte van de Islam of enige van Allah’s namen en kenmerken, wordt een Kaafir:Allah [سبحانه وتعالى] zegt:

“Was het over Allah en Zijn Ayaat [bewijzen, verzen, leringen, tekenen, openbaringen, regels, enz.] en Zijn boodschapper dat jullie spotten? Biedt geen verontschuldiging, jullie zijn ongelovig na te hebben geloofd.” [Soerat At-Tauba: 65-66]
Terug naar boven Ga naar beneden
Profiel bekijken http://ummatun-wahida.1forum.biz
Ummatun_wahida
Admin
avatar

Aantal berichten : 419
Registratiedatum : 09-12-12

BerichtOnderwerp: Re: De 10 vernietigers van de Shahada- Nawaqidul-Islam   wo dec 19, 2012 6:35 am


7. Betrokkenheid in magie:Inbegrepen het toepassen of accepteren van de manieren die de mens kan beïnvloeden ten opzichte van de goede dingen waar hij van houdt [bijv. Het gebruik van magie om onenigheid tussen een man en zijn vrouw te zaaien], of iemand verlagen om iets te doen waar hij een afkeer van heeft of wat slecht is voor hem. Deze vormen van magie zijn van Iblies. Allah [سبحانه وتعالى] zegt:

“Zij volgen wat de duivels gaven uit [valsheid van de magie] tijdens het leven van Sulaymaan. Sulaymaan was niet ongelovig, maar de duivels waren ongelovig, de mensen leren over magie en die dingen die in Babylon waren geopenbaard aan de twee engelen Haroet en Maroet, maar beiden leerden niemand, voordat zij hadden gezegd: “Wij zijn slechts een beproeving, wees daarom niet ongelovig [door deze magie van ons te leren].” [Soerat Al-Baqarah: 102]

Tegenwoordig zien we veel mensen hulp zoeken door het raadplegen van de zogenaamde waarzeggers. Zij geloven dat deze waarzeggers weten wat zal gebeuren in de toekomst ‘Ilm Al-Ghaayb. Dit is Koefr, de profeet [صلى الله عليه وسلم] waarschuwde ons dat:

“Degene die naar een priester (waarzegger) gaat, die een waarzegger bezoekt en hem gelooft in wat hij zegt heeft Koefr begaan en heeft datgene wat aan Mohammed vrede zij met hem was geopenbaard ontkent.” [Sahih Al-Djaami' van Sheikh Mohammad Nasr-Deen Al-Albaani]

Het geloven in toverij en in de horoscoop is als het plaatsen van partners naast Allah [سبحانه وتعالى] en dit is Shirk.

Terug naar boven Ga naar beneden
Profiel bekijken http://ummatun-wahida.1forum.biz
Ummatun_wahida
Admin
avatar

Aantal berichten : 419
Registratiedatum : 09-12-12

BerichtOnderwerp: Re: De 10 vernietigers van de Shahada- Nawaqidul-Islam   wo dec 19, 2012 6:40 am

8. Het opnemen voor de Moesrikeen en Koefaar en hen steunen en helpen tegen de Moslims is Koefr:Allah [سبحانه وتعالى] zegt:

“En wie van jullie hen tot Awliyaah neemt is zeker één van hen.” [Soerat Al-Ma’eda: 51]


Het is verboden om vriendschap, hulp en loyaliteit te sluiten met degenen die de Islam verwerpen en vooral met degenen die openlijk de Islam tegenwerken en de Moslims onderdrukken. Degenen die dit wel doet wordt een kaafir. Allah zegt hierover:

O jullie die geloven! Neemt niet de Joden en de Christenen als awliyaa (vrienden, beschermers en helpers). Zij zijn alleen awliyaa van elkaar. En wie van jullie hen als awliyaa neemt: voorwaar, hij behoort tot hen. (5:51)


Waarschuw de huichelaars dat er voor hen een pijnlijke bestraffing is. Degenen die de ongelovigen in plaats van de gelovigen als beschermers nemen: is het de izzah (eer, macht) die zij bij hen zoeken? En voorwaar alle izzah is bij Allah. (4:138-139)


O jullie die geloven! Neemt niet de ongelovigen tot awliyaa in plaats van de gelovigen, willen jullie bij Allah een duidelijk bewijs tegen jullie zelf geven? (4:144)

Terug naar boven Ga naar beneden
Profiel bekijken http://ummatun-wahida.1forum.biz
Ummatun_wahida
Admin
avatar

Aantal berichten : 419
Registratiedatum : 09-12-12

BerichtOnderwerp: Re: De 10 vernietigers van de Shahada- Nawaqidul-Islam   wo dec 19, 2012 6:50 am

9. Iemand die gelooft dat sommige “speciale” mensen de profeet [صلى الله عليه وسلم] niet hoeven te volgen, is een Kaafir, omdat hij het tweede gedeelte van de geloofsbelijdenis “Mohammed is de dienaar en boodschapper van Allah”, verwerpt:


Allah [سبحانه وتعالى] zegt:

“En wie een andere godsdienst zoekt dan Islaam, het zal niet van hem worden aanvaard en hij zal in het hiernamaals onder de verliezers zijn.” [Soerat Ali-‘Imraan: 85]
Terug naar boven Ga naar beneden
Profiel bekijken http://ummatun-wahida.1forum.biz
Ummatun_wahida
Admin
avatar

Aantal berichten : 419
Registratiedatum : 09-12-12

BerichtOnderwerp: Re: De 10 vernietigers van de Shahada- Nawaqidul-Islam   wo dec 19, 2012 7:08 am
10. Degene die zich volledig van de religie van Allah afwend, hier niet over studeert, en dit niet praktiseert word een Kaafir:
Allah [سبحانه وتعالى] zegt:

“En wie is onrechtvaardiger dan hij die wordt herinnerd aan de Ayaat [bewijzen, leringen, verzen, tekenen, openbaringen enz.] van zijn Rabb, en er zich tot afwendt? Waarlijk, Wij zullen de Moedjrimeen [misdadigers, ongelovigen, polytheïsten, zondaars, enz.] op de juiste wijze vergelden.” [Soerat As-Shadjda: 22]Terug naar boven Ga naar beneden
Profiel bekijken http://ummatun-wahida.1forum.biz
Ummatun_wahida
Admin
avatar

Aantal berichten : 419
Registratiedatum : 09-12-12

BerichtOnderwerp: Re: De 10 vernietigers van de Shahada- Nawaqidul-Islam   wo dec 19, 2012 7:10 am

Tot slot moet worden gewezen op het feit dat er geen verschil [in verantwoording] is tussen iemand die weldoordacht één van bovenstaande daden begaat, of iemand die zegt alleen maar “een grap uit te halen”, “een spel te spelen” of “de spot te drijven met”! De enige uitzondering is wanneer iemand enige van deze daden onder dwang pleegt, en zelfs dan moet zijn hart vervuld zijn met Tawheed [Eenheid] voor Allah [سبحانه وتعالى].

Bron; Kitaab tawhied sheikh Mohamed ibn Abdel wahab r.a.

http://www.kalamullah.com/Books/Explanation%20of%20the%20Nullifiers%20of%20Islam.pdf
Terug naar boven Ga naar beneden
Profiel bekijken http://ummatun-wahida.1forum.biz
Gesponsorde inhoud
BerichtOnderwerp: Re: De 10 vernietigers van de Shahada- Nawaqidul-Islam   

Terug naar boven Ga naar beneden
 
De 10 vernietigers van de Shahada- Nawaqidul-Islam
Terug naar boven 
Pagina 1 van 1

Permissies van dit forum:Je mag geen reacties plaatsen in dit subforum
UMMATUN WAHIDA :: Tawhied :: Tawhied &Shirk-
Ga naar: