UMMATUN WAHIDA
وَ اِنَّ ہٰذِہٖۤ اُمَّتُکُمۡ اُمَّۃً وَّاحِدَۃً وَّ اَنَا رَبُّکُمۡ فَاتَّقُوۡنِ ۵۲﴾
Wa-inna hathihi ommatukum ommatan wahidatan waana rabbukum faittaqooni

En voorwaar, deze godsdienst (de Islam) is jullie godsdienst, de enigste. En Ik ben jullie Heer, vreest Mij daarom.
{Qs al Muminun ayah 52}

UMMATUN WAHIDA

Wa-inna hathihi ommatukum UMMATUN WAHIDATAN waana rabbukum faittaqooni En voorwaar, deze godsdienst (de Islam) is jullie godsdienst, de enigste. En Ik ben jullie Heer, vreest Mij daarom.
 
IndexZoekenRegistrerenInloggen

Deel | 
 

 DE WAARDE VAN AT-TAWHEED

Ga naar beneden 
AuteurBericht
Ummatun_wahida
Admin
avatar

Aantal berichten : 419
Registratiedatum : 09-12-12

BerichtOnderwerp: DE WAARDE VAN AT-TAWHEED   vr feb 15, 2013 5:16 amTawheed is het meest benadrukte onderwerp in de Islaam. De Qur’aan is vanwege Tawheed geopenbaard en elk vers is op één of andere manier gekoppeld aan dit onderwerp. Er zijn vele voordelen en gunsten uit de Tawheed gehaald kunnen worden. De Profeet (vrede zij met hem) heeft ons de woordenwisselingen tussen Allaah de Meest Verhevene en Zijn Profeet Moesa bericht met betrekking tot Tawheed: “Moesa zei: ‘O mijn Heer! Onderwijs me iets waarmee ik U kan gedenken en U mee kan aanroepen.’ Allaah zei: ‘Zeg Laa ilaaha illa Allaah.’ (De getuigenis van Tawheed) Moesa zei: ‘O Mijn Heer, al Uw Dienaren zeggen dit.’ Allaah zei: ‘Als de zeven hemelen en datgene wat er in is en de zeven aarden op een weegschaal gezet worden en Laa ilaaha illa Allaah op de andere; dan zal Laa ilaaha illa Allaah zwaarder wegen.” [Ibn Hibbaan en Haakim]

Hieruit kunnen zien wat de waarde van Tawheed is bij Allaah. Uit Tawheed kunnen 13 voordelen gehaald worden dat ons laat realiseren wat het gewicht is van Tawheed.

1. Het is een deel van de fitrah.

De fitrah is de natuurlijke aanleg van de mens die Allaah de Meest Verhevene in ons heeft geschapen. De zaken die tot de fitrah behoort zijn de behoeften voor eten, drinken, socialiseren, voortplanten, hygiënisch zijn en ons kleden. Tawheed is ook een deel van de fitrah. We zijn allen geschapen met het instinct dat één Schepper aanbeden dient te worden en dat niets naast Hem aanbeden mag worden. De fitrah is genoemd in de volgende overlevering: “Elk kind is geboren in een staat van fitrah. Dan zijn het zijn ouders die hem een jood, een christen of een vuuraanbidder maken.” [Muslim]

De geleerden zijn er over eens dat deze fitrah Tawheed betekent. Allaah de Meest Verhevene vertelt ons in de Qur’aan dat Hij een verbond met ons heeft afgesloten genaamd ‘al-Miethaaq’. Dit verbond is met ons gemaakt voordat de mens op aarde is geplaatst. Allaah de Meest Verhevene zegt: “En toen jouw Heer van de Kinderen van Adam het nageslacht uit hun lendenen nam en hen deed getuigen over zichzelf. (Allaah zei) ‘Ben ik niet jullie Heer?’ Zij zeiden: ‘Jazeker, dat getuigen wij!’ Zodat jullie op de Dag des Oordeels niet zullen zeggen: ‘We waren achteloos omtrent deze zaak.’ Of dat jullie niet zullen zeggen: ‘Onze vaderen plachten deelgenoten toe te kennen en we waren het nageslacht na hen. Zult u ons vernietigen vanwege wat de volgers van valsheid plachten te doen?” [Soerat al-A’raaf : 172-173]

Dit verbond geeft aan dat onze fitrah ons instinctief helpt herinneren aan het feit dat slechts Allaah de Meest Verhevene het recht heeft om aanbeden te worden.

2. De Mensheid is geschapen vanwege Tawheed.

Allaah de Meest Verhevene weerlegt de ongelovigen voor het geloven dat er geen doel in het leven is:
“En We hebben de Hemel en aarde en wat er tussen is niet doelloos geschapen. Dat is het vermoeden van de ongelovigen. O wee de ongelovigen voor het Vuur.” [Soerat as-Sad : 27]

Indien de mensen iets gaan maken, dan maken ze dat niet zonder doel. In feite zou zo’n persoon een dwaas genoemd worden als hij zaken doet zonder een reden. Bijvoorbeeld geen enkel intelligente persoon zou verkeersborden, -lichten en zebrapaden plaatsen in een jungle waar geen mens leeft. Hierdoor kan gezegd worden dat het niet passend is voor de mens om zaken te doen voor geen enkel doel. Dus zou het aan de hand van dit principe mogelijk zijn dat Allaah ons heeft geschapen zonder reden? Hoe kunnen we dit claimen terwijl Allaah de Meest Verhevene alles heeft geschapen en alles op de perfecte manier bestuurt. Vandaar berispt Allaah de ongelovigen die denken dat Allaah de Alwijze hen zonder doel heeft geschapen, want hierdoor wordt er gesuggereerd dat Allaah een gebrek aan wijsheid heeft en dat Allaah de mensen heeft verwaarloosd. Maar Allaah is vrij van al hun slechte vermoedens, implicaties en veronderstellingen.
Het is belangrijk voor de moslims om kennis te hebben over waarom Allaah de Meest Verhevene ons heeft geschapen zodat we het doel op aarde kunnen verwezenlijken en zodat we anders zijn dan de ongelovigen die Allaah vervloekt in het bovenstaande vers. En wat betreft de vraag wat ons doel is in het leven kunnen we dit blijven gokken, maar in werkelijkheid kunnen we het antwoord niet weten tenzij Onze Schepper het zelf verteld.
Allaah de Meest Verhevene zegt:
“En We hebben de Djinn en mensen slechts geschapen om Mij te aanbidden.”
[Soerat ad-Dhaariyaat : 56]


Het woord dat Allaah in dit vers gebruikt is ­Ibaadah (aanbidding). Bij aanbidding spreken we niet slechts over een aantal rituelen of over zaken die de relatie tussen de mens en Allaah onderhoudt. Aanbidding is een veel omvattender begrip dan dit en het rituele systeem is hier slechts een deel van. Sterker nog, bij Ibaadah wordt het aanbidden van Allaah ingesloten door de rituelen uit te voeren die Hij heeft voorgeschreven, maar ook de gehoorzaamheid in alle andere aspecten van het leven. Dit houdt in dat we naar Allaah moeten refereren voor Leiding in onze sociale levens, huwelijkslevens, economische levens, juridische zaken, gedragsregels en andere zaken.
Allaah de Meest Verhevene zegt:

“Zeg: Voorwaar mijn gebed, mijn rituele daden, mijn leven en mijn dood is voor Allaah de Heer der Werelden. Hij heeft geen partners. En dit is mij bevolen en ik ben de eerste der moslims” [Soerat al-Ancaam : 162]

Het bovenstaande vers duidt het feit aan dat we in alle aspecten Allaah de Meest Verhevene dienen te gehoorzamen. De gehele Ibaadah, zowel aanbidding en gehoorzaamheid, dient uitzonderlijk voor Allaah de Meest Verhevene gedaan te worden, zonder dit recht aan iemand anders te geven.

3. Het is het recht van Allaah.

Er is geen mens op aarde of hij houdt niet van onrechtvaardigheid en onderdrukking. We zijn het er allen over het feit eens dat wanneer iemands recht ontnomen wordt of zijn recht aan iemand anders gegeven wordt, dat hij zich afgewezen voelt. Meestal is de mens ongerust over zijn rechten en die van zijn kinderen, wat ongetwijfeld normaal is, maar hier willen we aandacht geven aan Degene die het meeste recht heeft van ons, nl. onze Schepper. Hebben we stilgestaan bij de rechten van Allaah? Moe’aadh bin Djabbal leverde van de Profeet (vrede zij met hem) over dat hij heeft gezegd: “O Moe’aadh! Weet je wat het recht van Allaah is tegenover Zijn Dienaren en wat hun recht is tegenover Hem?” Ik (Moe’aadh) zei: “Allaah en Zijn Boodschapper weten het beste.” Hij (vrede zij met hem) zei: “Allaah’s recht tegenover Zijn Dienaren is dat ze Hem aanbidden zonder enige partners naast Hem te nemen. En het recht van de dienaren tegenover Allaah is dat Hij degenen die Hem alléén aanbidden niet straft.” [Boekhaarie en Muslim]


4. Mensen zijn gestorven omwille van Tawheed.


Ibrahiem was in het vuur geworpen dat door zijn volk is aangestoken. De volgelingen van Isa waren door midden gezaagd en hun huiden werden met metalen kammen weggetrokken. Duizenden moslims van de metgezellen van de groeven (Ashaaboel Oekhdoed) werden gedwongen om in het vuur te springen. De eerste martelares genaamd Soemayyah (moge Allaah weltevreden met haar zijn) weigerde een compromis te sluiten in haar Tawheed. Vele moslims hebben gestreden en zijn gedood vanwege hun Tawheed. De ware gelovige begrijpt dat het recht van zijn Heer waardevoller is dan zijn eigen veiligheid en leven. Vandaar dat ze bereid waren om de aanvallen en martelingen van de ongelovigen te weerstaan. De ongelovigen waren al vanaf het begin hard en vijandelijk tegenover de gelovigen, omdat ze hen opriepen naar Tawheed of simpelweg geloofden in Tawheed.
Naast het feit dat de gelovigen bloed moesten opofferen voor Tawheed, heeft Allaah de Meest Verhevene de gelovigen bevolen om hiervoor te strijden. De Boodschapper Mohammed (vrede zij met hem) zei: “Ik ben bevolen om de mensen te bestrijden totdat ze getuigen dat er geen god is dan Allaah (Laa ilaaha illa Allaah)”[Boekhaarie]

We weten dat de Boodschapper Mohammed (vrede zij met hem) participeerde aan meer dan 20 slagvelden gedurende zijn profeetschap. En nadat hij (vrede zij met hem) stierf zette de moslims zijn strijd voort tegen degenen die Tawheed weigerden te omarmen. En deze strijd zal voortduren tot aan de Dag des Oordeels. De Profeet (vrede zij met hem) heeft gezegd: “Er zal altijd een groep van mijn oemmah zijn die vechten voor het Bevel van Allaah en hun vijanden overmeesteren. Ze zullen niet geschaad worden door degene die hen tegenwerken of hen in de steek hebben gelaten, totdat het Uur aanbreekt.” [Moeslim]

Van al deze bewijzen kunnen we zien wat de waarde van Tawheed is voor de moslims van het verleden, tot op het punt dat ze hun bloed ervoor hebben gegeven.

5. Tawheed maakt ons moe’minoen (gelovigen).

Vele mensen claimen dat ze geloven in Allaah en er zijn onder hen die een andere naam hebben voor de Schepper van de hemelen en aarde. In de geschiedenis zijn er weinig mensen die ontkennen dat er een Schepper is. Hierdoor kan er gezegd worden dat de meerderheid van de mensen ‘gelovigen’ zijn in God. Maar mensen geloven in God op verscheidene manieren en dit is in feite het probleem. Een Christen kan bijvoorbeeld claimen dat hij in God gelooft, maar tegelijkertijd kent hij partners aan Hem toe door Isa en de Heilige Geest te aanbidden. Allaah de Meest Verhevene zal het geloof van een persoon niet accepteren behalve als het Tawheed is, oftewel het geloof en handelingen op basis van de getuigenis. Vandaar wordt alleen de persoon met Tawheed gezien als een gelovige en de anderen worden ‘koeffaar’ (ongelovigen) genoemd ongeacht of ze het bestaan van hun Schepper erkennen.

6. De daden worden niet geaccepteerd zonder Tawheed.

Ongeacht men gedurende zijn leven het goede doet; zal het nooit van hem geaccepteerd worden indien hij geen Tawheed heeft. Dit is omdat zodra men het recht van Allaah de Meest Verhevene overtreed, zullen alle overige daden vruchteloos en ongeldig zijn bij Allaah.
Allaah de Meest Verhevene zegt:
“En als ze deelgenoten zouden hebben genomen, dan zou al datgene wat ze plachten te doen vruchteloos zijn.” [Soerat al-Ancaam : 88]
En “En degene die Imaan verwerpt; vruchteloos zijn zijn werken en hij behoort in het Hiernamaals tot de verliezers.” [Soerat Ali cImraan : 5]


Aan de hand van de bovenstaande bewijzen kunnen we concluderen dat Tawheed een voorwaarde is voor de acceptatie van de daden van een persoon. En dat elke overtreding in dit recht van Allaah de Meest Verhevene alle goede daden vruchteloos (ongeldig) maakt. Dit is de reden waarom alle ongelovigen in het Hellevuur zullen belanden, ongeacht hoe goed zijn daden mogen zijn. We kunnen tevens ook zeggen hoe belangrijk onze Tawheed is en dat we op onze hoede moeten zijn voor het vervallen in Kufr en Shirk.


7. Tawheed is de sleutel van het Paradijs.


Van de bovengenoemde bewijzen kunnen we tevens zeggen dat geen enkel persoon het Paradijs zal betreden behalve met Tawheed. Dit is duidelijk genoemd door de salaf. We kunnen een overlevering vinden dat een persoon, Wahb bin Munabbih (de adviseur van Omar bin al-Khattaab) vroeg: ‘Is de uitspraak van Laa ilaaha illa Allaah niet de sleutel van het Paradijs?’ Dus op basis van het begrip van Wahb kunnen we zeggen dat het hebben van Tawheed een vereiste is om de deur van het Paradijs te kunnen openen.


8. Het verwerpen van Tawheed is de sleutel van het Hellevuur.


Het tegenovergestelde van punt zeven kunnen we zeggen dat degene die Tawheed verwerpt de Hel zal binnentreden, omdat er maar twee eindbestemmingen zijn. In een Hadeeth Qoedsi heeft de Profeet (vrede zij met hem) gezegd dat Allaah de Meest Verhevene heeft gezegd: “O, zoon van Adam, zolang je Mij aanroept en hoop hebt in Mij; zal Ik je vergeven en Ik vind het niet erg. O, zoon van Adam, mocht je zonden de wolken in de hemel bereiken en mij dan om vergiffenis vraagt; ik zal je vergeven. O, zoon van Adam, al zou je een aarde vol met zonden komen en dan voor mij zou staan, zonder dat je shirk met mij hebt gepleegd; ik zal je een aarde vol met vergiffenis schenken.’’ [Tirmidhi]

Tawheed is het ultieme middel voor vergiffenis voor elk mens. Andere middelen zijn het doorstaan van beproevingen, het verrichten van doe’a (smeekbede) en oprecht tawbah (berouw) verrichten. Maar deze middelen zullen geen enkele waarde hebben als de persoon geen Tawheed heeft.


9. De zondige moslims zullen uit de Hel gehaald worden door Tawheed.

Er zijn twee soorten mensen die het Hellevuur zullen binnentreden: de ongelovigen en de zondige moslims. Wat betreft de ongelovigen, die zullen eeuwig in het Hellevuur verblijven. De moslims zullen met de Genade en het verlof van Allaah de Meest Verhevene uit de Hel gehaald worden nadat ze daar enige tijd hebben verbleven. De enige reden voor deze grote verlossing is omdat ze in Tawheed geloofden, zelfs al was het maar ter grote van een mosterdzaad. De Boodschapper (vrede zij met hem) heeft gezegd: “Wanneer de mensen van het Paradijs het Paradijs binnen gaan en de mensen van de Hel de Hel binnen gaan, zal Allaah de engelen bevelen om de mensen van al-Imaan uit de Hel te halen, al is het de omvang van een mosterdzaad. Dus zij zullen eruit gehaald worden…” [Boekharie]

10. Vanwege Tawheed zijn Boodschappers gestuurd.


Allaah de Meest Verhevene heeft duizenden profeten gestuurd om Tawheed aan de mensen te verkondigen. De boodschap van Allaah de Meest Verhevene placht altijd verdraaid en vervormd te worden aan de hand van de begeerten van de mensen. Hierdoor was het nodig om de Profeten en Boodschappers te sturen aangezien zij degenen waren die toevertrouwd konden worden met de boodschap. Allaah de Meest Verhene zegt: “En We hebben waarlijk in elke gemeenschap een boodschapper gestuurd (met de boodschap) ‘Aanbid Allaah en houdt afstand van de Taghoet (alles wat naast Allaah aanbeden, gevolgd of gehoorzaamd wordt, met diens tevredenheid)” [Soerat an-Nahl : 36]

11. De voorgaande volkeren werden vernietigd voor de verwerping van Tawheed.

Allaah de Meest Verhevene zegt over het verhaal van Shoe’ayb nadat het volk was vernietigd: “Hij (Shoe’ayb) wendde zich van hen af en hij zei: “O mijn volk, waarlijk ik heb de Boodschap aan jullie verkondigd en heb jullie geadviseerd. Hoe kan ik medeleven hebben met een ongelovig volk? [Soerat al-Acraaf : 93]

Allaah de Meest Verhevene vertelt ons zeer vaak in de Qur’aan dat Hij de voorgaande volkeren vernietigde omdat ze de boodschap plachten te verwerpen. Sommige volkeren werden verdronken en bij anderen werd het oppervlak ondersteboven gedraaid. Verder zijn er volkeren die veranderd zijn in varkens en apen en bij anderen werd de wind verandert in een woeste vernietiger die dagen bleef waaien. Allaah de Meest Verhevene heeft ze allen vernietigd na het zenden van boodschapper dat hen waarschuwde. Allaah de Meest Verhevene zegt: “En we bestraften niet behalve na het zenden van een Boodschapper.” [Soerat al-Israa’ : 15]

Dus wat is de reden van deze catastrofale vernietigingen? Omdat ze de Boodschap van Tawheed plachten te loochenen en de Boodschappers verwierpen.

12. Tawheed zal eenheid brengen in de Moslim Oemmah.

We begrijpen allen het belang van eenheid in de moslim oemmah. Maar realiseren we dat het Tawheed zelf is dat ons verplicht de eenheid te vestigen in de oemmah en genadevol te zijn tegenover de moslims? Het is de Tawheed dat ons zal verenigen en ons laat distantiëren van degenen buiten onze kringen. Zodra Tawheed is gevestigd in ons hart kunnen we geen enkel genegenheid tonen tegenover degenen die Tawheed verwerpen onder ongelovigen, niet in dit leven noch in het Hiernamaals. Allaah de Meest Verhevene zegt: “Voorwaar de gelovigen zijn broeders.” [Soerat al-Hoedjoeraat : 10]

We hebben al vermeld dat de Tawheed ons tot een gelovige maakt dus aan de hand van dit vers kunnen concluderen dat alleen de moslim onder broederschap valt en dat de ongelovigen hier niet bij zijn inbegrepen.

13. Allaah zal autoriteit geven aan de mensen van Tawheed.

Het hoge niveau van Imaan is een voorwaarde voor het krijgen van autoriteit op aarde en de Imaan van een persoon zal niet geaccepteerd worden totdat hij Tawheed heeft. Allaah de Meest Verhevene zegt: “Allaah heeft degenen die Imaan heeft onder jullie en goede werken verrichten belooft, dat Hij hen autoriteit in de aarde zal geven…” [Soerat an-Noer : 55]

Deze belofte is een voorwaardelijke belofte en de voorwaarde is het hebben van Imaan en Tawheed met tevens de volledige onderwerping aan de bevelen van Allaah. Om de waarde van Tawheed te omschrijven kunnen we ongetwijfeld meerdere punten opnoemen. Weet dat Allaah de Meeste Verhevene de hemelen en aarde heeft geschapen vanwege deze kalimah van Laa ilaaha illa Allaah en dat er niets anders is op aarde dat meer recht heeft op ons dan deze kalimah. We hopen dat de bovenstaand punten ongeveer schetsen wat het gewicht is van Tawheed en ons motiveert te werken voor de overheersing van Tawheed boven alle valse ideologieën en religies, Inshaa’Allaah!
Dit is dus de waarde van Tawheed. Zoals wij allen hebben kunnen lezen draait alles om de Tawheed van Allaah, het één maken van de aanbidding van Allaah. Dit is jouw paspoort bij Allaah op de dag des Oordeels om naar het Paradijs te kunnen gaan. Door Tawheed kom je in het Paradijs of ga je naar de Hel.

Behoor jij tot diegene die nalatig zijn in het kennis opdoen over de Tawheed van Allaah dan is de kans zeer groot dat je onbewust Shirk pleegt. En daarom is het kennis opdoen over Tawheed de basis waar éénieder mee moet beginnen als je wilt dat Allaah je daden accepteert.
Het bewijs hiervoor zijn de woorden van de Almachtige:

"Weet ( met kennis) dat niets of niemand het recht heeft om te mogen worden aanbeden, behalve Allaah" [ Surat Muhammad: 19]
Terug naar boven Ga naar beneden
Profiel bekijken http://ummatun-wahida.1forum.biz
 
DE WAARDE VAN AT-TAWHEED
Terug naar boven 
Pagina 1 van 1

Permissies van dit forum:Je mag geen reacties plaatsen in dit subforum
UMMATUN WAHIDA :: Tawhied :: Tawhied &Shirk-
Ga naar: