UMMATUN WAHIDA
وَ اِنَّ ہٰذِہٖۤ اُمَّتُکُمۡ اُمَّۃً وَّاحِدَۃً وَّ اَنَا رَبُّکُمۡ فَاتَّقُوۡنِ ۵۲﴾
Wa-inna hathihi ommatukum ommatan wahidatan waana rabbukum faittaqooni

En voorwaar, deze godsdienst (de Islam) is jullie godsdienst, de enigste. En Ik ben jullie Heer, vreest Mij daarom.
{Qs al Muminun ayah 52}

UMMATUN WAHIDA

Wa-inna hathihi ommatukum UMMATUN WAHIDATAN waana rabbukum faittaqooni En voorwaar, deze godsdienst (de Islam) is jullie godsdienst, de enigste. En Ik ben jullie Heer, vreest Mij daarom.
 
IndexZoekenRegistrerenInloggen

Deel | 
 

 Shariah revolutionair voor vrouwen!

Ga naar beneden 
AuteurBericht
Ummatun_wahida
Admin
Ummatun_wahida

Aantal berichten : 419
Registratiedatum : 09-12-12

BerichtOnderwerp: Shariah revolutionair voor vrouwen!   vr jan 11, 2013 7:20 am
De heidens Arabieren voor de komst van de Islam, hadden een irrationeel vooroordeel tegenover hun dochters, die zij bij de geboorte levend begroeven! Vrouwen liepen tijdens hun jaarlijkse markten, naakt in de omgeving van de Kaaba te dansen en werden enkel behandeld als een lustobject die geen recht of positie werd toegekend. Vrouwen werd vaak slechter behandeld dan dieren. De komst van de Islam bracht hier een enorme revolutie teweeg.

In het Westen denkt men vaak dat enkel de vrouwen in het westen geëmancipeerd zijn en dat deze emancipatiebeweging begon in de 20st eeuw. Echter, vanuit Islamitisch perspectief, begon de emancipatie van de vrouw 1400 jaar geleden met de Openbaringen aan Mohammed (vrede en zegeningen zij met hem) en is de Islam emanciperend voor de vrouwen.

In de Islam zijn mannen en vrouwen complementair aan elkaar. Het Westen en de media koppelt hier vanuit hun perspectief meteen het woord ‘onderdanig/ondergeschikt’ aan. De Shariah beschouwt vrouwen geestelijk en intellectueel als de gelijken van mannen. Het belangrijkste onderscheid tussen hen wordt op fysiek terrein gemaakt. De Koran laat geen enkele ruimte voor interpretaties in het voordeel van beide geslachten. Er wordt expliciet vermeld dat "mannen en vrouwen" op exact dezelfde gevolgen kunnen rekenen voor hun daden. Gelijke daden leveren gelijke beloningen op. Meest cruciaal is dat ze door Allah de Verhevene als gelijke aan de man beschouwd wordt, en door Hem op precies dezelfde basis zal beoordeeld worden als mannen, dus waar is het op gebaseerd dat mannen zich kunnen veroorloven om vrouwen als minderwaardig te beschouwen? Niemand is superieur ten aanzien van iemand anders tenzij in vroomheid en goede daden.'

"En wie goed doet, man of vrouw en hij (zij) is gelovig: zij zijn degenen die het Paradijs binnengaan en zij zullen in het geheel niet onrechtvaardig behandeld worden.
(Koran 4:124)


“En hun Heer heeft hun (smeekbede) verhoord, (zeggend:) “Voorwaar, Ik doe het werk van de werkenden van jullie niet verloren gaan, of het nu man of vrouw is, jullie komen uit elkaar voort… “. (Koran 3:195)

Deze verzen staan schril in contrast met hetgeen de Kerkvaders beweren. Zij geloven dat vrouwen geen ziel hebben en dat zij in het hiernamaals als geslachtsloze wezens zullen voortbestaan


Wanneer de Koran de gelovigen toespreekt, wordt vaak de uitdrukking “gelovige mannen en gelovige vrouwen” gebruikt, om de gelijkheid tussen man en vrouw, met betrekking tot hun respectievelijke taken, rechten, deugden en verdiensten, duidelijk naar voren te brengen. Allah de Verhevene zegt in de Koran:

“Voorwaar, de mannen die zich hebben overgegeven (aan Allah) en de vrouwen die zich hebben overgegeven, en de gelovige mannen en de gelovige vrouwen, en de gehoorzame mannen en de gehoorzame vrouwen, en de waarachtige mannen en de waarachtige vrouwen, en de geduldige mannen en de geduldige vrouwen, en de ootmoedige mannen en de ootmoedige vrouwen, en de bijdragen gevende mannen en de bijdragen gevende vrouwen, en de vastende mannen en de vastende vrouwen en de mannen die over hun kuisheid waken en de vrouwen die (daarover) waken, en de mannen die Allah veelvuldig gedenken en de vrouwen die gedenken: Allah heeft voor hen vergeving bereid en een geweldige beloning .” (Koran 33:35).

(Er wordt gezegd:) “Treedt het Paradijs binnen, jullie en jullie echtgenotes, in blijdschap.” (Koran 43:70)

“Wie het goede doet, man of vrouw, en hij gelooft: voorwaar, aan hem geven Wij een goed leven. En Wij zullen hen zeker belonen met hun beloning, volgens het beste van wat zij plachten te doen.” Koran 16:97)

De Westerse samenleving beweert vals dat ze na een eeuwenlange strijd, vrouwen hebben opgeheven, haar rechten en een positie hebben toegewezen etc. Integendeel, het Westen heeft van de vrouwen niet meer gemaakt dan speeltjes in de handen van de genotszoekers en de seks-handelaren, verstopt achter ‘mooie’ titels als 'kunst' en 'cultuur'. In tegenstelling tot de deze verlichte leringen van de Islam met betrekking tot vrouwen, is het Westen en haar propaganda-praatjes over “liberalisatie en emancipatie” van de vrouw als het ware een vermomde uitdrukking van de exploitatie van haar lichaam, de beroving van haar eer en de degradatie van haar ziel.

In de Islam bestaat er geen enkel verschil tussen man en vrouw, voor zover het hun betrekkingen tot Allah de Verhevene betreft. De islam ontkent niet dat vrouwen en mannen op psychologisch en fysiek terrein van elkaar kunnen verschillen. Maulana Abu’l-A’la Maududi heeft een uitstekende psychologisch onderscheid gemaakt tussen vrouwen die naar mannen kijken en mannen die naar vrouwen kijken:

“De man”, zegt hij: … is van nature agressief. Als iets hem aanstaat, wordt hij van binnenuit gedreven het voor zichzelf te verwerven. Anderzijds is de vrouwelijke natuur afwerend en vluchtend. Tenzij haar natuur volledig verdorven is, kan zij nooit agressief, brutaal en zonder vrees worden, om de eerste stappen te ondernemen tegenover een man die haar aantrekt.”

De Islam is de enige religie die de moeder tegenover haar kinderen een enorme privilege toekent. Dit is terug te vinden in de islamitische overleveringen: “O Boodschapper van Allah, wie van de mensen heeft het meeste recht op goed gezelschap van mij?” Hij antwoordde: “Je moeder.” De man vroeg: “En wie dan?” Hij antwoordde: “Je moeder?” “En wie dan?” Hij antwoordde: “Je moeder.” “En wie dan?” hij antwoordde: “Je vader.” In Sahih Bukharie en Sahih Muslim staat dat Abu Hurayrah (moge Allah tevreden met hem zijn) heeft overgeleverd dat er een man naar de Boodschapper van Allah (vrede en zegeningen zij met hem) ging en deze vraag stelde, waarop de Boodschapper van Allah (vrede en zegeningen zij met hem) de bovenstaande antwoorden gaf.

Het is jammer genoeg zo dat in een aantal Moslimlanden, de vrouwen achtergesteld worden, maar dit is het resultaat van plaatselijke (pre-Islamitische) culturele, sociale, politieke gebruiken die zijn blijven hangen en niet toegeschreven zijn aan de Islam zelf. Integendeel, sedert meer dan 1400 jaar kent Islam aan vrouwen rechten toe die zij op de meeste plekken (ook in deze Moslimlanden) vandaag de dag nog altijd niet geniet. Dit is niet zelden zo omdat vrouwen hun rechten niet kennen. Dit is omdat het huidige systeem niet gegrondvest is op rechtvaardigheid (Shariah).

Islam geeft aan de vrouw het recht geld te verdienen, eigendom te bezitten in haar eigen naam, wettelijke contracten af te sluiten, handel te drijven, en haar vermogen te beheren zoals zij dat zelf wenst. Zij kan haar eigen bedrijf runnen, en niemand (ook niet haar man) kan aanspraak maken op het vermogen of het inkomen van de vrouw. De vrouw heeft ook erfrechten. In het Islamitisch familierecht, erft de vrouw van verwanten en ouders. Het vermogen dat de vrouw zelf verdient of erft, mag ze volledig voor zichzelf houden, ze moet er niets van gebruiken voor het lenigen van de kosten van het gezin.

Familie relaties, familierecht, sociale en economische zaken, administratie, rechten en plichten van burgers, rechtspraak, oorlogs- en vredesrecht alsmede voor internationale relaties. Kortom de Shariah regelt alle levensgebieden en is alomvattend op sociaal gebied waarbij niets vaag is en waaraan niets ontbreekt.

Dit overzicht over de rechten van de vrouwen die de Islam al 1400 jaar toekent, is slechts een tipje van de sluier van de privileges waar zij van kan genieten. Het geeft echter wel een beknopt beeld van de enorme status van de vrouw in de Islam. Zoals in alle modellen, is er steeds weer een verschil tussen wat het model voorschrijft en hoe de hedendaagse werkelijkheid er uitziet, met als uitzondering de Shariah als model omdat dit een perfect en Goddelijk model is.

Hieronder vind je nog een reeks overleveringen over de prestige van de vrouw in de Islam:

Abou Shoeraih Khoewailid bin ‘Amr al-Khoezaa’ie (moge Allah tevreden zijn met hem), verhaalt dat de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) zei:“O Allah, ik maak mij zorgen met betrekking tot het handhaven van de rechten van twee zwakken: wezen en vrouwen.” Overgeleverd door Abou Dawoed.


Abou Hoerairah (moge Allah tevreden zijn met hem) verhaalt dat hij de Boodschapper (vrede en zegeningen zij met hem) zei:

“Behandel vrouwen vriendelijk, want vrouwen zijn uit een rib geschapen en het meest gebogen gedeelte is het bovenstuk. Als je probeert haar recht te maken, breek je het en als je het zo laat, blijft die gebogen. Behandel vrouwen dus vriendelijk.” Overgeleverd door Boekhaarie & Moeslim.

Abou Hoerairah (moge Allah tevreden zijn met hem) verhaalt dat hij de Boodschapper (vrede en zegeningen zij met hem) zei:

“Een gelovige man behoort een gelovige vrouw niet te haten. Als hij een eigenschap in haar haat, dan vind hij een andere (eigenschap) van haar waar hij tevreden is.” Of hij zei: “daarnaast” in plaats van “een andere”. Overgeleverd door Moeslim.

Moe’awiyyah ibn Haidah (moge Allah tevreden zijn met hem) verhaalt:

“Ik vroeg: ‘O Boodschapper van Allah, wat is het recht van een echtgenote op een van ons? Hij zei: ‘Dat je haar eten geeft wanneer jij eet; en dat je haar kleding geeft wanneer jij jezelf kleding geeft; en dat je haar niet op het gezicht slaat, en haar niet uitscheldt, en dat je je niet van haar verwijdert, behalve in het huis.”  Overgeleverd door Abou Dawoed.

Abou Hoerairah (moge Allah tevreden zijn met hem) verhaalt dat hij de Boodschapper (vrede en zegeningen zij met hem) zei:

“De beste gelovigen in het geloof zijn degenen met het beste karakter; en de beste van hen zijn degenen die zich het best gedragen tegenover hun vrouwen.” Overgeleverd door Tirmidhie.


Abdoellah ibn ‘Amr ibn al-‘Aas (moge Allah tevreden zijn met hem) verhaalt dat de Boodschapper (vrede en zegeningen zij met hem) zei:
“De wereld is een genieting, en de beste van haar genietingen is een goede vrouw.” Overgeleverd door Moeslim.

Ibn ‘Oemar (moge Allah tevreden zijn met hem) verhaalt dat de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) zei:

“Iedereen van jullie is een hoeder en iedereen van jullie is verantwoordelijk voor wat onder zijn hoede is gebracht. De heerser is een hoeder en de man is een hoeder voor degenen in zijn huis. En de vrouw is een hoedster in het huis van haar man en (voor) zijn kinderen. En iedereen van jullie is een hoeder en iedereen van jullie is verantwoordelijk voor wat onder zijn hoede is gebracht.” Overgeleverd door Boekhaarie & Moeslim.


Neem even de tijd om bovenstaande citaten van onze geliefde Profeet Mohammed (vrede en zegeningen zij met hem) te vergelijken met de citaten (wanneer hij over de vrouwen sprak) van elke andere leider, in de geschiedenis tot aan de leiders van vandaag. Kijk naar de uitspraken van Obama, Bush, Shimon Peres, Hitler, Khadaffi, Julius Caesar, Ghandi, Mohamed VI etc.

Allah is Alwetend.
Terug naar boven Ga naar beneden
Profiel bekijken http://ummatun-wahida.1forum.biz
 
Shariah revolutionair voor vrouwen!
Terug naar boven 
Pagina 1 van 1

Permissies van dit forum:Je mag geen reacties plaatsen in dit subforum
UMMATUN WAHIDA :: Shariah :: Shariah-
Ga naar: